ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH (ZDO)

90% infekcji górnych dróg odechowych to infekcje wirusowe1
Ponad 70% pacjentów z zapaleniem gardła otrzymuje
ANTYBIOTYK3 = NADUŻYWANIE ANTYBIOTYKOTERAPII
Przedwczesne podanie antybiotyku4:
  • nie zapobiega nadkażeniom bakteryjnym
  • powoduje selekcję szczepów opornych spośród bakterii kolonizujących nosogardło tj. pneumokoków i pałeczek hemofilnych
  • zaburza ekologię jelit selekcjonując m.in. Clostridium difficile
  • naraża pacjentów na inne działania niepożądane antybiotyków
1Lange J, Marczak H. Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci https://pediatria.mp.pl/choroby/ukladoddechowy/137909,infekcje-drog-oddechowych-u-dzieci data dostępu: 9.08.2017
2Opracowanie własne na podstawie Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016, pod red. W. Hryniewicz, P. Albrechta, A. Radzikowskiego, s. 55, 82,93 oraz Mejza F. Zapalenie oskrzeli https://pulmonologia.mp.pl/choroby/68742,zapalenie-oskrzeli, data dostępu: 21.12.2017
3Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016, pod red. W. Hryniewicz, P. Albrechta, A. Radzikowskiego, s. 55
4Ibidem, s. 186

ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH (ZDO)
o podłożu wirusowym

Opracowano na podstawie Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016, pod red. W. Hryniewicz, P. Albrechta, A. Radzikowskiego.

Serwis Akademia Ekspertów przeznaczony jest dla lekarzy pediatrów oraz farmaceutów

Adamed to polska firma farmaceutyczna, której misją jest opracowanie i wprowadzenie na światowe rynki innowacyjnych leków na kluczowe choroby cywilizacyjne.
Suplement diety