ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH (ZDO)

90% infekcji górnych dróg odechowych to infekcje wirusowe1
Ponad 70% pacjentów z zapaleniem gardła otrzymuje
ANTYBIOTYK3 = NADUŻYWANIE ANTYBIOTYKOTERAPII
Przedwczesne podanie antybiotyku4:
  • nie zapobiega nadkażeniom bakteryjnym
  • powoduje selekcję szczepów opornych spośród bakterii kolonizujących nosogardło tj. pneumokoków i pałeczek hemofilnych
  • zaburza ekologię jelit selekcjonując m.in. Clostridium difficile
  • naraża pacjentów na inne działania niepożądane antybiotyków
1Lange J, Marczak H. Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci https://pediatria.mp.pl/choroby/ukladoddechowy/137909,infekcje-drog-oddechowych-u-dzieci data dostępu: 9.08.2017
2Opracowanie własne na podstawie Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016, pod red. W. Hryniewicz, P. Albrechta, A. Radzikowskiego, s. 55, 82,93 oraz Mejza F. Zapalenie oskrzeli https://pulmonologia.mp.pl/choroby/68742,zapalenie-oskrzeli, data dostępu: 21.12.2017
3Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016, pod red. W. Hryniewicz, P. Albrechta, A. Radzikowskiego, s. 55
4Ibidem, s. 186

ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH (ZDO)
o podłożu wirusowym

Opracowano na podstawie Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016, pod red. W. Hryniewicz, P. Albrechta, A. Radzikowskiego.

WYBÓR BADAŃ NAUKOWYCH przeprowadzonych na produktach SAMBUCOL®:

1Zakay-Rones Z, Varsano N., Zlotnik M, Manor O., Regev L.,Schlesinger M, Mumcuoglu M., Inhibition of several strains of influenza virus in vitro and reduction of symptoms by an elderberry extract (Sambucus nigra L.) during an outbreak of influenza B Panama, J Altern Complement Med. 1995 Winter; 1(4): 361-9
2Zakay-Rones Z, Thom E, Wollan T, Wadstein J, Randomized study od the efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections, J Int Med. Res. 2004 Mar-Apr; 32(2): 132-40
3Balasingam S, Lambkin R, Safirman D, Mumcuoglu M, Oxford JS, Neutralizing Activity of Sambucol® against avian NIBRG-14 (H5N1) Influenza Virus, St. Bartholomew’s & The Royal Londol School of Medicine & Dentistry, University of London, Conference. Bird Flu: The First Pandemic of the 21st Century. A Central Role For Antivirals
4Catchpole A, Balasingam S, Virucidal activicity of black elderberry extract (Sambucol Original and Immuno Forte) against attenuated swH1N1 Swine Flu, European Journal for Nutraceutical Research
5Barak V, Halperin T, Kalickman I, The effect of Sambucol, a black elderberry-based, natural product, on the production of human cytokines. I. Inflammatory cytokines, European Cytokine Network 12 (2), 2001
Adamed to polska firma farmaceutyczna, której misją jest opracowanie i wprowadzenie na światowe rynki innowacyjnych leków na kluczowe choroby cywilizacyjne.